Aurustumine Kristallisatsioon Skid

  • Evaporation crystallization skid

    Aurustumise kristallisatsiooni libisemine

    Aurustuskristallimise libisemist maagaasi puhastusjaama reoveepuhastusel tuleb analüüsida koos Na2SO4-NaCl-H2O faasidiagrammiga. Aurustuskristalliseerimine ei ole mitte ainult soola ja vee eraldamise protsess, vaid võib kombineerida ka iga anorgaanilise soola lahustumisomadused, et eraldada anorgaaniline sool aurustuskristallimise süsteemis tõhusalt etapiviisiliselt.